Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • de
 • en

Obsah

ŠKOLA MECLOV

Organizace zápisu do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Přihlášku k povinné školní docházce si budou moci zákonní zástupci vyzvednout v kanceláři ředitelky školy v budově MŠ:

 • osobně 1. 4. 2020
 • 8,30 hod. - M. Krabec
 • 8,45 hod. - V. Hanzlík
 • 9,00 hod. - D. Lahoda
 • 9,15 hod. - D. Solnička
 • 9,30 hod. - A. Landkammerová
 • 9,45 hod. - V. Rešová
 • 10,00 hod. - S. Prejzentová
 • 10,15 hod. - J. Urbánek
 • 10,30 hod. - S. a M. Němcovi
 • 10,45 hod. - P. Zmrzlík
 • 11,00 hod. - J. Škarda
 • 11,15 hod - A. Příbková
 • 11,30 hod. - A. Černá
 • 11,45 hod. - Š. Buchalská
 • 12,00 hod. - K. Myška

V případě, že se v uvedený čas nemůžete dostavit, domluvte si náhradní termín a čas na telefonu - 607 108 914

- dále si můžete přihlášku a plnou moc stáhnout (naleznete ve složce součásti školy - základní škola), vyplnit a podepsanou následně:

-odeslat naskenovanou na email: reditelkaskoly@obecmeclov.cz 

- poslat poštou na adresu školy,

- osobně vhodit do schránky na budově školy(zalepenou v obálce)

Přihlášky odevzdávejte do 24. 4. 2020

.............................................................................

 

Upozornění:

Důležité informace o základní škole a mateřské škole sledujte na našich stránkách v položce - Součásti školy. Tam naleznete složky:

 • Základní škola - zde jsou informace k výuce a domácí přípravě.
 • Mateřská škola - zde jsou aktuálně vkládána všechna oznámení a upozornění k provozu MŠ.

Naše škola se nachází v obci Meclov, která leží v jihozápadních Čechách mezi Horšovským Týnem a Domažlicemi. Do její správy spadá devět vesnic: Meclov, Bozdíž, Březí, Jeníkovice, Mašovice, Mračnice, Mrchojedy, Němčice, Třebnice. Má více než 1 100 obyvatel.

Mateřská škola je dvoutřídní vesnickou školou. Budova mateřské školy byla postavena roku 1976.

Základní škola je málotřídní vesnickou trojtřídní školou pouze pro I. stupeň základní školy.

Budova základní školy byla postavena roku 1928.  Na škole pracují dvě oddělení školní družiny. Součástí školy je také nově vybavená školní jídelna.

V naší škole jsou žáci vzdělávány a komplexně rozvíjeny v klidné atmosféře, je zde prostor pro individuální přístup a skupinové činnosti. Při výuce ctíme osobnost každého jednotlivého žáka.

 

Budova základní školy postavená roku 1928 jako "česká škola"

Budova základní školy postavená roku 1928 jako
česká "Jubilejní menšinová škola".