Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • de
  • en

Obsah

Mateřská škola

Informace k letnímu provozu MŠ

Mateřská škola bude fungovat do pátku 24. 7. 2020. Během letního provozu do mateřské školy mohou docházet pouze děti, které byly řádně nahlášeny do 15. 6. 2020. Provozní doba MŠ bude v měsíci červenci od 6,30 do 16,00 hod. Všem přihlášeným dětem bude účtována celá částka za úplatu - 300,-Kč + stravné dle docházky. Dětem, které se vůbec nebudou účastnit letního provozu v MŠ, bude úplata za vzdělávání prominuta.

 

Náměty pro domácí přípravu předškolních dětí

Odkaz na stránky pro předškoláky, kde budou každý den nové pracovní listy pro domácí přípravu:

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/

Třída Žabky

 

 

....................................................................................................................................................

 

ŠVP - Objevujeme svět pro život

Mateřská škola pracuje ve dvou heterogenních (věkově smíšených) třídách.

Vedoucí učitelka: Hana Schotterlová

Učitelé: Adéla Solfronková

           Bc. Pavel Jakšl

           Jana Argmannová

Filosofie naší školy je vytvořit mateřskou školu rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Dětem vytvoříme pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou dobře cítit, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska. Usilujeme o rozvoj samostatných a  zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy. Chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učit se zdravému stravování, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestu s rodiči.

Kterákoli učitelka nebo učitel umí rodičům doporučit externího dětského psychologa a logopeda či nabídnout konzultace pedagogicko - psychologického poradce.

 

Pro přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou stanovena KRITÉRIA.

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy pro rok 2019/2020