Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • de
 • en

Obsah

Mateřská škola

Informace k zápisu do MŠ 2020 

 • Vyjádření k podkladům pro rozhodnutí
 • Po uplynutí lhůty, kdy má zákonný zástupce možnost nahlédnout do spisu (odkaz výše), vydá škola rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte do MŠ. Rozhodnutí bude zveřejněno na úřední desce a vyvěšeno dveřích mateřské školy dne 27. 5. 2020.
 • Rozhodnutí MŠ 2020

 

Rozloučení s předškoláky

 • Neformální rozloučení s předškoláky proběhne bez přítomnosti rodičů 17. 6. od 9,30 do 11,30 hod.
 • V tento den mohou do MŠ přijít všichni předškoláci, i ti, co se vzdělávání od 25. 5. 2020 neúčastní - děti, co přijdou poprvé do MŠ od znovuotevření (jen na rozloučení s předškoláky) musí přinést vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Budoucí školáci si přinesou s sebou do MŠ školní aktovky.
 • Pro rodiče a děti bude oficiální rozloučení a pasování na školáky až 1. 9. 2020 při nástupu do školy. Vše ještě upřesníme.

 

Informace k otevření mateřské školy od 25.5.2020

Na základě pokynů MŠMT k otevření mateřských škol zde uvádíme souhrn základních pravidel k dodržování epidemiologických opatření při obnovení provozu MŠ.

 • Při nástupu dítěte do MŠ musí zákonný zástupce dítěte odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti (možné stáhnout a vytisknout zde: Čestné prohlášení nebo si jej můžete vyzvednout v kanceláři ředitelky školy PO - ST 9,00 - 14,00 hod.). Bez čestného prohlášení nelze dítě do školy přijmout!
 • Dále platí, že do školy nemůže být přijato dítě, které vykazuje akutní příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění!
 • Při cestě do školy musí doprovod a dítě dodržovat obecně platná hygienická pravidla v souladu s opatřeními vydanými Vládou ČR. Před budovou MŠ by nemělo docházet k nadměrnému shromažďování osob a taktéž by měl být dodržován odstup dva metry od ostatních příchozích osob.
 • Při příchodu do MŠ, u vchodových dveří školy,bude nainstalován bezdotykový dávkovač s dezinfekcí. Povinností doprovodu i dítěte je před vstupem do budovy si vydenzifikovat ruce. V prostorách MŠ musí mít doprovod dítěte po celou dobu roušku. Doba strávená v prostorách MŠ by se měla omezit pouze na dobu nezbytnou k předání či k převzetí dítěte.
 • Pro děti mateřské školy neplatí povinnost nosit roušky při vzdělávání a nemusí je mít ani pedagogičtí pracovníci během vzdělávání.
 • Pro mateřskou školu neplatí ani povinnost rozdělení dětí na skupiny ani jejich neměnnost. Děti budou docházet do svých kmenových tříd tak, jak byly zvyklé. 
 • Úplata za vzdělávání se bude hradit až od 1. 6. 2020.
 • Další informace k provozu mateřské školy budou aktualizovány 18. 5. 2020 na stránkách školy.
 • Zde si můžete stáhnou manuál vydaný MŠMT k otevírání mateřský škol -Manuál MŠMT
 • V případě dotazů, kontaktujte prosím ředitelku školy na telefonu 607 108 914.

 

 

 

Dokumenty ke stažení - zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

 

Organizace zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

Zápis do MŠ proběhne od 4. 5. do 15. 5. 2020 bez osobní účasti dětí a zákonných zástupců.

Žádost o přijetí včetně všech povinných příloh si můžete stáhnout na stránkách školy (v záložce-součásti školy-mateřská škola).

Vyplněnou přihlášku s přílohami zašlete:

- datovou schránkou (číslo dat. schránky gxvmfe3)

- e-mailem na reditelkaskoly@obecmeclov.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí obyčejný mail)

- poštou na adresu školy

- osobně od 4.5. do 15.5.2020 lze vhodit do poštovní schránky na základní škole (Meclov 126).

* V případě, že nemáte možnost si přihlášku a přílohy stáhnout a vytisknout - prosím kontaktujte ředitelku školy na telefonu 607 108 914 . Lze dohodnout osobní převzetí v úřední hodiny (pondělí, středa).

Co vše odeslat nebo odevzdat?

- Žádost o přijetí

- Plnou moc

- Kopie rodného listu dítěte

- Doložení řádného očkování dítěte (prohlášení rodičů)

- Kopie očkovacího průkazu 

 *Z důvodu koronavirové situace není nutné navštívit osobně prakt. lékaře. Postačí prohlášení, že je dítě řádně očkováno a doložit kopii očkovacího průkazu. Pokud dítě není očkováno podle očk. kalendáře, zákonný zástupce musí kontaktovat dětského lékaře a vyžádat si potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání (dovrší věku 5 let do 31.8.2020).

** Prosím všechny zákonné zástupce, aby na přihlášce uvedli kontakt (telefon, e-mail). Po přijetí přihlášky Vám bude přiděleno registrační číslo vaší žádosti, které vám bude zděleno telefonicky nebo mailem. Pod tímto registračním číslem bude vedeno vaše dítě v rámci správního řízení a uvedeno ve zveřejněném seznamu rozhodnutí o přijetí. (Předběžné datum pro zveřejnění rozhodnutí je 25.5. 2020 na webových stránkách školy a na dveřích MŠ a ZŠ).

 

 

Informace k provozu MŠ

Ředitelka ZŠ a MŠ Meclov po projednání se zřizovatelem školy obcí Meclov v souladu  s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, v platném znění, rozhodla o přerušení provozu mateřské školy Meclov s účinností od 16. března 2020 do odvolání.

Doklad na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy si mohou zákonní zástupci vyzvednout v kanceláři ředitelky školy v budově MŠ po dohodě na telefonu 607 108 914.

Mgr. Martina Hrubá, ředitelka školy

 

Náměty pro domácí přípravu předškolních dětí

Odkaz na stránky pro předškoláky, kde budou každý den nové pracovní listy pro domácí přípravu:

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/

Třída Žabky

 

 

....................................................................................................................................................

 

ŠVP - Objevujeme svět pro život

Mateřská škola pracuje ve dvou heterogenních (věkově smíšených) třídách.

Vedoucí učitelka: Hana Schotterlová

Učitelé: Adéla Solfronková

           Bc. Pavel Jakšl

           Jana Argmannová

Filosofie naší školy je vytvořit mateřskou školu rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Dětem vytvoříme pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou dobře cítit, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska. Usilujeme o rozvoj samostatných a  zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy. Chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učit se zdravému stravování, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestu s rodiči.

Kterákoli učitelka nebo učitel umí rodičům doporučit externího dětského psychologa a logopeda či nabídnout konzultace pedagogicko - psychologického poradce.

 

Pro přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou stanovena KRITÉRIA.

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy pro rok 2019/2020