Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • de
  • en

Obsah

Mateřská škola

Mateřská škola pracuje ve dvou třídách.

Učitelé: Hana Schötterlová

          Hana Součková, DiS

          Bc. Pavel Jakšl

          Jana Argmannová

Filosofie naší školy je vytvořit mateřskou školu rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Dětem vytvoříme pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou dobře cítit, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska. Usilujeme o rozvoj samostatných a  zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy. Chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učit se zdravému stravování, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestu s rodiči.

Kterákoli učitelka nebo učitel umí rodičům doporučit externího dětského psychologa a logopeda či nabídnout konzultace pedagogicko - psychologického poradce.

Pro přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou stanovena KRITÉRIA.

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy pro rok 2019/2020