Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • de
  • en

Obsah

Školní družina

Školní družina má dvě oddělení.

Pedagogové:   I. oddělení - Mgr. Eva Jakubšová, vychovatelka

                       II. oddělení - Tereza Riegel, vychovatelka

Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině vyplývají ze školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a navazují na cíle předškolního výchovně vzdělávacího programu naší mateřské školy:

·  rozvoj osobnosti člověka s mravními a duchovními hodnotami, vybaveného

   schopností získávání informací, vykonávat povolání nebo pracovní činnost

   a učit se v průběhu celého života

·  získání všeobecného vzdělání

·  pochopení a uplatňování zásad demokracie, základních lidských práv

   a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost

·  utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etické,

    národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého

·   pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti

·   poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic

·získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a o jeho ochraně,

  o bezpečnosti a ochraně zdraví.

ŠVP ŠD - Naše škola

Vnitřní řád školní družiny

 

Příležitostné činnosti ve školní družině

·                     Přivítání prvňáčků a nových žáků

·                     Helloween

·                     Mikulášská nadílka

·                     Vánoční besídka

·                     Předvánoční posezení

·                     Masopust

·                     Velikonoční dílna

·                     Maminkovská besídka

·                     Dětský den

·                     Spací den