Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • de
  • en

Obsah

Základní škola

V základní škole jsou dvě třídy:

I. třída:     1., 2. ročník

II. třída:     3., 4., 5. ročník

Učitelé:     Mgr. Martina Hrubá

               Mgr. Jiří Burda

               Mgr. Markéta Kubecová

               Mgr. Eva Jakubšová, Hana Schötterlová

Asistent pedagoga:  Michaela Herlíková

Školní vzdělávací program Naše škola je založen na principech činnostního učení. Zdůrazňuje individualizované a kolektivní učení. Realizuje harmonický rozvoj tělesných a duševních schopností každého dítěte. Žákům je učivo předkládáno tak, aby využili co nejvíce smyslů. Tímto vícesmyslovým zapojením žáků do vyučování je podněcovaná jejich aktivita, posiluje se  v nich sebedůvěra, která je vede k soustředěné práci. Žáci se učí samokontrole a sebehodnocení, cele se účastní učení. Svým pojetím navazuje na tradice, které lze charakterizovat těmito prvky

  • má činnostní ráz, je pozitivní vůči žákům, podněcuje žáky k tvořivé práci, řídí se „zdravým selským rozumem“,
  • při výuce využívá zkušeností žáků, klade důraz na motivaci žáků k učení, při výuce se dbá na vysvětlení, proč se čemu učí,
  • zpětná vazba je důležitou formou zařazovanou do každé vyučovací hodiny,
  • všichni se snaží, aby bylo probírané učivo žáky dobře zvládnuto,
  • umožňuje účelně spojovat učivo několika předmětů do projektů, zdůrazňuje mezipředmětové vztahy.

Motto: „Šikovnost rukou se mění v šikovnost myšlení.“

školská rada: za zřizovatele: MUDr. Daniel Kožiol

                    za zákonné zástupce nezleilých žáků: Anna Haladová

                    za pedagogické pracovníky: Mgr. Jiří Burda

 

Kterýkoli pedagog umí rodičům doporučit externího dětského psychologa a logopeda.

 

Konzultační hodiny: Mgr. Jiří Burda - pondělí 7.00 - 7.30

                           Hana Schötterlová, Mgr. Eva Jakubšová - pondělí 12.30 - 13.00

                           Mgr. Markéta Kubecová - úterý 10.30 - 11.00

                           Mgr. Martina Hrubá - pondělí 8.00 - 9.00