Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • de
 • en

Obsah

Základní škola

Informační schůzka pro zákonné zástupce dětí před nástupem do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Zveme zákonné zástupce dne 1. 7. 2020 od 15,00 hod. na informační schůzku pro budoucí prvňáčky (v budově ZŠ).

Program: 

 • představení třídní učitelky
 • seznámení s prostředím třídy pro 1. ročník
 • seznam potřeb pro žáky 1. ročníku
 • kontrola aktuálních údajů o žácích pro vyplnění školní matriky - katalogový list žáka

V případě, že se nemůžete schůzky zúčastnit, domluvte si prosím náhradní termín u ředitelky školy na tel. 607 108 914

 

Hodnocení žáků v druhém pololetí školního roku 2019/2020

Pravidla pro získávání podkladů pro známky na vysvědčení v druhém pololetí školního roku 2019/2020 jsou stanovena v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., a metodikou MŠMT. Podkladem pro hodnocení jsou kritéria:

 • prezenční výuka do 10. 3. 2020 - práce žáka během hodin, známky za toto období,
 • distanční výuka od 11. 3. 2020 - aktivita a iniciativa žáka, spolupráce na zadaných úkolech, snaha o komunikaci s učitelem, pravidelné odevzdávání zadaných úkolů,
 • výuka od 25. 5. 2020 (otevření školy) - spolupráce při řešení zadaných úkolů, opakování učiva, závěrečné opakování - testy, kvízy,  
 • známky na vysvědčení v prvním pololetí školního roku 2019/2020.

 

Školní rok 2020/2021 - třídní učitelé pro jednotlivé ročníky

I. třída (1. ročník) - paní učitelka Mgr. Lenka Petříková

II. třída (2. ročník) - paní učitelka Mgr. Jitka Novotná

III. třída (3. a 4. ročník) - paní ředitelka Mgr. Martina Hrubá, asistentka pedagoga Michaela Herlíková

IV. třída (5. ročník) - paní učitelka Mgr. Miluše Macíčková, asistentka pedagoga Jana Kasperová

Ve školním roce 2020/2021 bychom znovu chtěli otevřít dvě oddělení školní družiny s maximálním počtem 24 žáků na jedno oddělení (celkem 48 žáků). Dle předběžného zájmu je více uchazečů, než volných míst. V takovém případě budeme přijímat do školní družiny žáky dle věku a potřebnosti (od nejnižších ročníků po vyšší a dojíždějící žáky). 

 

Zadávání domácích úkolů a procvičování po dobu distanční výuky v ZŠ:

 

Možnosti procvičování učiva na:

https://skolakov.eu/,

http://www.rysava.websnadno.cz/

https://www.skolasnadhledem.cz/.

Využijte i vaši registraci na https://www.proskoly.cz/.

 

1. ročník úkoly od 22. 6. - 25. 6.

e mail: burda_jiri@centrum.cz

Čtení a psaní

Moje první čítanka do s. 64

pracovní sešit k Moji první čítance do s. 46              

Matematika

učebnice: 4. díl do s. 32

Moje počítání 3. díl - do s. 32

Počítání zpaměti s. 23

Prvouka

Pracovní učebnice str. 81, 82

 

učivo 22. 6. - 25. 6.

2. ročník
ČESKÝ JAZYK - PS str.39, 40
MATEMATIKA - PS str.25
PRVOUKA - PS str.77,78 + učebnice
 

učivo 22. 6. - 25. 6.

3. ročník

ČESKÝ JAZYK, MATEMATIKA - procvičování a opakování - viz email
PRVOUKA - PS str.69 + učebnice str.78

Kontakt na třídní učitelku: lenkap65@gmail.com

 

Anglický jazyk - učivo 22. 6. - 25. 6

3. ročník: Vocabulary - učeb. str. 64 - 71, pronunciaton - výslovnost (opakování) učeb. str. 72

4. ročník: Vocabulary - učeb str. 64 - 70. pronunciation - učeb. str. 71

5. ročník: Vocabulary - učeb. str..64 - 70, pronunciation - učeb str. 71

Žáci 3., 4. a 5. ročníku si mohou procvičovat slovíčka a fráze na WocaBee.

 

Učivo od 15.6. - 19.6.

4. třída

ČJ – opakování všeho co jsme se spolu naučili,

ve čtvrtek 18.6. si napíšeme test

M – PS str. 24, 42,43

Vl – modrá PS str. 33 -36 – zkoušení dle termínů

ČT – str. 78 -79

 

5. třída

ČJ – středa 17.6. test z ČJ – souhrnné opakování

www.proskoly.cz a rysavawebsnadno.cz

Vl – ČR -PS str. 56 – 60 společně

ČT – str. 78 - 80

 

Každý všední den můžete sledovat v České televizi na ČT2 od 10.50 - 12.00 pořad UčíTelka

nebo se na něj podívat do archivu ČT.

       

Telefon na třídní učitelku:

M. Macíčková: 773 666 000

 

___________________________________________________

V základní škole jsou tři třídy:

I. třída:      1. ročník

II. třída:     2. a 3.. ročník

III. třída     4. a 5. ročník

Ředitelka školy: Mgr. Martina Hrubá

Třídní učitelé:   Mgr. Jiří Burda  (telefon 728428322)

                    Mgr. Lenka Petříková

                    Mgr. Miluše Macíčková

ostatní učitelé:    Hana Schotterlová

                       Mgr. Markéta Kubecová

Asistent pedagoga:  Michaela Herlíková, Jana Kasperová

Školní vzdělávací program Naše škola je založen na principech činnostního učení. Zdůrazňuje individualizované a kolektivní učení. Realizuje harmonický rozvoj tělesných a duševních schopností každého dítěte. Žákům je učivo předkládáno tak, aby využili co nejvíce smyslů. Tímto vícesmyslovým zapojením žáků do vyučování je podněcovaná jejich aktivita, posiluje se  v nich sebedůvěra, která je vede k soustředěné práci. Žáci se učí samokontrole a sebehodnocení, cele se účastní učení. Svým pojetím navazuje na tradice, které lze charakterizovat těmito prvky

 • má činnostní ráz, je pozitivní vůči žákům, podněcuje žáky k tvořivé práci, řídí se „zdravým selským rozumem“,
 • při výuce využívá zkušeností žáků, klade důraz na motivaci žáků k učení, při výuce se dbá na vysvětlení, proč se čemu učí
 • zpětná vazba je důležitou formou zařazovanou do každé vyučovací hodiny,
 • všichni se snaží, aby bylo probírané učivo žáky dobře zvládnuto,
 • umožňuje účelně spojovat učivo několika předmětů do projektů, zdůrazňuje mezipředmětové vztahy.

Motto: „Šikovnost rukou se mění v šikovnost myšlení.“

školská rada:   za zřizovatele:                       Bc. Miroslav Škampa, Jana Hájková Svítivá

                    za zákonné zástupce nezletilých žáků:   Bc. Jana Hánová, Lucie Kokaislová

                    za pedagogické pracovníky:                 Mgr. Jiří Burda, Hana Schötterlová

 

Na škole pracuje speciální pedagog Mgr. Miluše Macíčková