Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • de
  • en

Obsah

Základní škola

Během distanční výuky jsou všechny úkoly pro žáky zadávány dle ročníků na třídní elektronické nástěnky:

1. ročník - https://padlet.com/lenkapetrikova/1

2. ročník - https://padlet.com/jitkanovotna/2

3. ročník - https://padlet.com/martinahruba/3

4. ročník - https://padlet.com/martinahruba/4

5. ročník - https://padlet.com/milusemacickova/5

V základní škole jsou čtyři třídy:

I. třída:      1. ročník

II. třída:     2. ročník

III. třída     3. a 4. ročník

IV. třída     5. ročník

Ředitelka školy: Mgr. Martina Hrubá

Třídní učitelé:   Mgr. Martina Hrubá (III. třída)

                    Mgr. Lenka Petříková (I. třída)

                    Mgr. Miluše Macíčková (IV. třída)

                    Mgr. Jitka Novotná    (II. třída)

Ostatní učitelé: Mgr. Eva Jakubšová - VV, PV, Prv.

                     Hana Schötterlová -TV

                     Tereza Riegel - Aj, Informatika       

Asistent pedagoga:  Michaela Herlíková, Jana Kasperová

 

Školní vzdělávací program Naše škola je založen na principech činnostního učení. Zdůrazňuje individualizované a kolektivní učení. Realizuje harmonický rozvoj tělesných a duševních schopností každého dítěte. Žákům je učivo předkládáno tak, aby využili co nejvíce smyslů. Tímto vícesmyslovým zapojením žáků do vyučování je podněcovaná jejich aktivita, posiluje se  v nich sebedůvěra, která je vede k soustředěné práci. Žáci se učí samokontrole a sebehodnocení, cele se účastní učení. Svým pojetím navazuje na tradice, které lze charakterizovat těmito prvky

  • má činnostní ráz, je pozitivní vůči žákům, podněcuje žáky k tvořivé práci, řídí se „zdravým selským rozumem“,
  • při výuce využívá zkušeností žáků, klade důraz na motivaci žáků k učení, při výuce se dbá na vysvětlení, proč se čemu učí
  • zpětná vazba je důležitou formou zařazovanou do každé vyučovací hodiny,
  • všichni se snaží, aby bylo probírané učivo žáky dobře zvládnuto,
  • umožňuje účelně spojovat učivo několika předmětů do projektů, zdůrazňuje mezipředmětové vztahy.

Motto: „Šikovnost rukou se mění v šikovnost myšlení.“

školská rada:   za zřizovatele:                       Bc. Miroslav Škampa, Jana Hájková Svítivá

                    za zákonné zástupce nezletilých žáků:   Bc. Jana Hánová, Lucie Kokaislová

                    za pedagogické pracovníky:                 Mgr. Jiří Burda, Hana Schötterlová

 

Na škole pracuje speciální pedagog Mgr. Miluše Macíčková