Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • de
  • en

Obsah

Proč zapsat žáka právě k nám na školu?

učíme se činnostně

Všichni učitelé se snaží o tvořivé a činnostní učení s využitím názorných pomůcek. Jsme zapojeni do programu Tvořivá škola od dubna 2005.

pohodová škola

Vytváříme pohodvé prostředí, vyžadujeme vzájemnou slušnost, chováme se k sobě s úctou.

vychováváme dětskou osobnost

Zajímá nás jaký člověk vyroste z našeho žáka.

integrujeme

Nikoho neizolujeme, pracujeme s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i se žáky nadanými.

učíme práci s informacemi

Učíme, kde informace vyhledávat, jak je použít. K dispozici máme v každé třídě interaktivní tabuli a počítače.

máme preventivní program

Pracujeme podle minimálního preventivního programu.

komunikujemem s veřejností

Pořádáme akce pro děti s rodiči a pro veřejnost.

máme školní vzdělávací program

Vyučujeme podle školního vzdělávaciho programu Naše škola ve všech ročnících.

rodič je náš partner

Rodiče mohou po domluvě být přítomni ve výuce. Jsme rádi, když se účastní spolu s svými dětmi akcí, děkujeme za pomoc rodičů škole. Jsme zapojeni v programu Rodiče vítáni.