Obsah

MECLOV

Z historie

Dobový pohled na Meclov s kostelem sv. Michaela archanděla

První osídlení oblasti Meclova je již pravěké. Podle poznatků z vykopávek vedených v letech 1960 - 1970 osídlili toto území lidé Českofalcké mohylové kultury. Toto osídlení spadá do starší a především do střední doby bronzové, tedy zhruba 1500 let před n. l.
Dnešní Meclov se však nachází jinde. Oblast pravěkého osídlení leží asi 300 m jihozápadním směrem mezi Meclovem a Březí. V těchto místech byla také nalezena řada předmětů z období husitských válek (meče, úlomky zbraní apod.). 
První věrohodná zpráva, písemný doklad, se nachází v listinném falzu Kladrubského kláštera a datuje se k roku 1115. Meclov je jmenován mezi dalšími 25 obcemi jako majetek kláštera, tím také zůstal až do roku 1313. Tehdy se Meclov stává majetkem vladyky Racka z Prostiboře. V průběhu 13. a 14. století kolonizovali české pohraničí němečtí sedláci. Do Meclova přišlo osm rodin z vesnic dnešního bavorského okresu Landau (potomci těchto kolonizátorů žili v Meclově až do poválečného odsunu).
Roku 1379 se Meclov stává součástí poběžovického panství. V roce 1459 kupuje toto panství, a tedy i Meclov, Dobrohost z Ronšperka. Ten také nechává v Meclově postavit gotický zděný kostel místo bývalého kostela dřevěného. Jeho následovník Zdeněk Dobrohost z Ronšperka byl mužem neblahé pověsti. Stal se příhraničním loupeživým rytířem, kterého vyhnal až pan Lev z Rožmitálu. Od roku 1543 je Meclov pánů ze Švamberka. Na krátký čas, v letech 1599 - 1625, působil v Meclově, dle vyznání vrchnosti, luteránský farář. Po Bílé Hoře koupil zkonfiskované panství Severín Táhlo z Horštejna, kostel v Meclově opět pokatoličtil (1625). Od roku 1659 patří panství Davidu Norbertu Pachtovi z Rájova. Dalších 200 let se majitelé rychle střídají, jediná zaznamenáníhodná událost je zvýšení kostelní věže.
Od roku 1850 je Meclov správně samostatnou obcí politického okresu Horšovský Týn. Od 70. let devatenáctého století se v Meclově těží živec. Obec bohatne a roste i počet obyvatel. V roce 1900 je uvedena do provozu železniční trať Staňkov - Poběžovice se zastávkou v Meclově a již dva roky zde funguje poštovní úřad. V roce 1920 žije v Meclově 773 obyvatel především německé národnosti. Po 2.světové válce bylo odsunuto 559 Němců. Ti byli nahrazeni dosídlenci ať už z vnitrozemí či z Volyně. Dnes (2021) má Meclov 705 stálých obyvatel, je samosprávnou obcí.
 

Starostové obce MECLOV od roku 1901

1901-1904      Eberl Johan čp. 34
1904-1907      Leberl Georg čp. 42
1908-1911      Leberl Georg čp. 18
1911-1914      Wurcher Johan čp. 6
1915-1919      Reiner Josef čp. 8
1919-1923      Rubey Johan čp. 46
1923-1927      Leberl Josef čp. 42
1927-1935      Eberl Johan čp. 7
1935-1936      Erhard Anton
1937-1938      Spirk Franz 
                     Koch Johan čp. 83
1938-1945      Eberl Johan čp. 7
                     Rubey Johan st. čp. 46
1945              Šlajs Jan čp. 104
1945-1947      Vaněk Ondřej čp. 46
1947-1948      Vondrovic Václav čp. 34
1948-1949      Vaněk Ondřej čp. 46
1950-1951      Urban Václav čp. 112
1952-1954      Vondrovic Václav čp. 34
1954-1956      Nový Ondřej čp. 46
1957-1958      MVDr. Trnka Václav čp. 114
1959-1960      Krs Jan čp. 105
1960-1963      Dufek Jaroslav čp. 75
1963-1981      Štecha Josef čp. 14
1981-1998      Škarda Jan čp. 61
1998-2000      Švarc Miloslav čp. 154
2000-2016      Martínek Zdeněk čp. 115

2016 - dosud  Pavlína Kaufnerová, Třebnice čp. 9

 

 

 

 

Fotogalerie