Obsah

NĚMČICE

Kaple sv. Josefa

Němčice jsou malou vískou s návesním rybníkem a kaplí sv. Josefa. Jižně od obce se nalézají mohyly z pozdní doby bronzové. Prvně je ves zmiňována v roce 1312 a po celou dobu své existence byla součástí horšovskotýnského panství.

Po odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 je vesnice kompletně znovu osídlena 55 osadníky z chodských vesnic.

V roce 2018 obec za pomoci dotace z ministerstva zemědělství provedla rozsáhlou obnovu místní vodní nádrže.

V roce 2023 žije v obci 21 obyvatel.