Obsah

Podnět na pořízemí změny územního plánu (35.25 kB)

Změna územního plánu č.1

01 Výkres základního členění (920.11 kB)

02 Hlavní výkres (1.72 MB)

03_Vykres VPS, opatreni a asanaci a (508.72 kB)

03_Vykres VPS, opatreni a asanaci b (498.1 kB)

03_Vykres VPS, opatreni a asanaci c (306.74 kB)

06_Koordinacni vykres (4.95 MB)

Úplné znění textová část (757.11 kB)

Územní plán

Zpráva o uplatňování Územního plánu obce Meclov za období 2015-2019

Obec Meclov získala dotaci Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj -  z Integrovaného operačního programu na hrazení nákladů za zpracování návrhu ÚP.

Logo

Logo MMR

PLATNÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE

ÚZEMNÍ PLÁN MECLOV

Údaje o vydaném ÚP

Textová část ÚP výrok odůvodnění

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Výkres VPS, opatreni a asanaci a

Výkres VPS, opatreni a asanaci b

Výkres VPS, opatření a asanaci c

Schéma koncepce rozvoje řešeného území

Výkres širších vztahů

Koordinační výkres

Výkres záboru PF

Detail Meclov

Detail Třebnice, Baldov

Detail Mračnice, Němčice

Detail Mašovice, Podhájí

Detail Březí, Bozdíš

Detail Jeníkovice, Mrchojedy

 

POŘIZOVATEL: Obecní úřad Meclov smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem (www.trtik.net)

Sladký & Partners

 

 

ZPRACOVATEL: Sladký&Partners s.r.o.
Jako zavedená architektonická kancelář se od roku 1990 zabýváme územním plánováním, snažíme se dlouhodobě spolupracovat se zástupci vedení měst a obcí, s výkonnými pořizovateli a zapojovat do procesu pořizování územního plánu zástupce místních zájmových skupin a  veřejnosti.


www.sladkypartners.cz/

 

VAŠE REAKCE A DOTAZY: podatelna@obecmeclov.cz