Obsah

Formuláře

Formuláře týkající se silmičního, stavebního úřadu a  jiných agend a odborů Městského úřadu v Horšovském Týně najdete zde

 

Volby Poslanecká sněmovna:

Žádost o vydání voličského průkazu (16.55 kB)

 

Formulář pro přihlášení
k trvalému pobytu:

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
 

Formuláře pro pořadatele veřejných hudebních produkcí:

Pro pořadatele veřejných hudebních produkcí jsou k dispozici formuláře

 

Oznámení o uspořádání veřejné hudební produkce /DOKLAD o splnění podmínek pro pořádání veřejných hudebních akcí

 

Oznámení/Doklad přeloží pořadatel ve dvou kopiíích, jednu si ponechá obecní úřad, druhou, úřadem potvrzenou, si odnese jako doklad o splnění podmínek.