Obsah

Zastupitelstvo obce Meclov:

Pavlína Kaufnerová - starostka

Milan Nový - místostarosta

Miroslav Doubek - člen Rady OZ obce Meclov

Ladislav Kabourek - člen Rady OZ obce Meclov

Stanislav Mraček - člen Rady OZ obce Meclov

Josef Blahník

Tomáč Černý

Jana Hájková Svítivá

Bc. Michl Hána

Bc. Hana Jelínek Součková DiS.

Josef Kaufner

Karel Mareš

Bc. Martin Příbek

Luděk Rap

Markéta Rogovská, DiS.

 

KONTROLNÍ VÝBOR:

Bc. Michal Hána - předseda

Bc. Hana Jelínek Součková, DiS

Markéta Rogovská, DiS

 

FINANČNÍ VÝBOR:

Bc. Martin Příbek - předseda

Jana Hájková Svítivá

Josef Blahník