Obsah

Zastupitelstvo obce Meclov:

Pavlína Kaufnerová - starostka

Milan Nový - místostarosta

Stanislav Mraček - člen Rady OZ obce Meclov

Ladislav Kabourek - člen Rady OZ obce Meclov 

Jana Hájková Svítivá - členka Rady OZ obce Meclov

Josef Blahník

Ladislav Feierfeil

Iveta Grulichová

Josef Kaufner

Roman Krubert

Karel Mareš

Bc. Martin Příbek

Luděk Rap

Slavomír Skorka

Bc. Miroslav Škampa

 

KONTROLNÍ VÝBOR:

Luděk Rap - předseda

Roman Krubert

Bc. Miroslav Škampa

FINANČNÍ VÝBOR:

Bc. Martin Příbek - předseda

Iveta Grulichová

Josef Blahník