Obsah

Kultura

V této kapitole najdete informace o různých sportovních, společenských akcích a o všem ostatním, co je spjato se životem naší obce.

Případné náměty a připomínky jsou vítány, stejně jako informace o sportovních a kulturních akcí, které budou organizovány v katastru obce a přilehlých obcích.
O akcích informujte úřad obce. Kontakty na úřad zde...

Aktuality

23.09.2020

Rozpis vývozu popelnic 2020

Rozpis vývozu popelnic 2020

Detail

23.09.2020

Meclovský zpravodaj Říjen 2020

Meclovský zpravodaj Říjen 2020

Detail

21.09.2020

Architektonická studie návsi za meclovským kostelem

Obec Meclov nechala zpracovat urbanistickou studii na úpravu veřejného prostranství návsi na „vinglu“. Vizualizaci vidíte na obrázku pod textem, je zachován venkovský ráz i dostatek zeleně. Obec nechá zpracovat projekt a, jakmile bude hotový, bude se snažit najít vhodný dotační titul na realizaci této akce.

Detail

21.09.2020

Vítání občánků 2020

Přidána fotogalerie z Vítání občánků 2020

Detail

09.09.2020

Prodej dřeva

Obec Meclov nabízí k prodeji dřevo II. třídy cena 395 Kč za prostorový metr.Celkové množství je 30 kubíků, složeno je ve dvoumetrových polenech.Kontakt pan Konopík na tel.: 602444175.

Detail

26.08.2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví účinná od 1.9.2020

Materiály Ministerstva zdravotnictví k aktuální situaci koronaviru: • MO - zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 1.9.2020 • MO - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s vyjímkami s účinností od 1.9.2020 • MO - izolace a karanténa s účinností od 1.9.2020 • OO - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 1.9.2020 • Sdělení MZ - seznam států s nízkým rizikem nákazy Covid-19 • leták Roušky od 1.9.2020 • MO - omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 1.9.2020

Detail

19.08.2020

Integrované šetření v zemědělství 2020

Informujeme o Integrovaném šetření v zemědělství „IŠZ 2020“, které v letošním roce organizuje Český statistický úřad (ČSÚ) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1091. Šetření navazuje na systém strukturálních šetření konaných v České republice od roku 1995. Zemědělské subjekty sídlící ve Vaší obci navštíví tazatel ČSÚ, který je povinen se prokazovat průkazem tazatele (platným ve spojení s občanským průkazem). Ověření tazatele je možné na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele. Šetření prostřednictvím tazatelů se týká výhradně fyzických osob s malým rozsahem zemědělské výroby, podnikům právnických osob a fyzickým osobám s větším rozsahem výroby zašle ČSÚ výkaz do datové schránky (resp. poštou v případě fyzických osob bez datové schránky). Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání výkazů za aktivní zemědělce nebo částečné vyplnění výkazů za zemědělce s rozsahem výroby pod prahovými hodnotami zjišťování a předání výkazů ČSÚ. Vlastní zjišťování v terénu proběhne v termínu od 1. září do 26. října 2020.

Detail

Kalendář akcí

26.09.2020 od 15:00

foto

Komentované prohlídky města Horšovský Týn

Sraz u zvonice na náměstí.

Město Horšovský Týn

26.09.2020 od 7:30

Účast na turistické akci Se Sokolem na kopečky

Akce Klubu českých turistů

Město Domažlice

26.09.2020 od 0:00

XX. Svatováclavská jízda

Srdečně zve Dobrovolné sdružení chovatelů a přátel koní Domažlicka a Klatovska, obec Mrákov a město Domažlice

Město Domažlice

26.09.2020 od 0:00

XX. Svatováclavská jízda

Srdečně zve Dobrovolné sdružení chovatelů a přátel koní Domažlicka a Klatovska, obec Mrákov a město Domažlice

Město Domažlice

27.09.2020 od 13:30

Pochod pro rodiče a děti Toulky zlatem podzimu, 32. ročník

Akce Klubu českých turistů

Město Domažlice