Obsah

Zprávy

Rozpis vývozu popelnic 2020

Rozpis vývozu popelnic 2020 celý text

ostatní | 23. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Meclovský zpravodaj Říjen 2020

Meclovský zpravodaj Říjen 2020 celý text

ostatní | 23. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Architektonická studie návsi za meclovským kostelem

Obec Meclov nechala zpracovat urbanistickou studii na úpravu veřejného prostranství návsi na „vinglu“. Vizualizaci vidíte na obrázku pod textem, je zachován venkovský ráz i dostatek zeleně. Obec nechá zpracovat projekt a, jakmile bude hotový, bude se snažit najít vhodný dotační titul na realizaci této akce. celý text

ostatní | 21. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Vítání občánků 2020

Přidána fotogalerie z Vítání občánků 2020 celý text

ostatní | 21. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Prodej dřeva

Obec Meclov nabízí k prodeji dřevo II. třídy cena 395 Kč za prostorový metr.Celkové množství je 30 kubíků, složeno je ve dvoumetrových polenech.Kontakt pan Konopík na tel.: 602444175. celý text

ostatní | 9. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví účinná od 1.9.2020

Materiály Ministerstva zdravotnictví k aktuální situaci koronaviru:
• MO - zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 1.9.2020
• MO - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s vyjímkami s účinností od 1.9.2020
• MO - izolace a karanténa s účinností od 1.9.2020
• OO - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 1.9.2020
• Sdělení MZ - seznam států s nízkým rizikem nákazy Covid-19
• leták Roušky od 1.9.2020
• MO - omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 1.9.2020
celý text

ostatní | 26. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Integrované šetření v zemědělství 2020

Informujeme o Integrovaném šetření v zemědělství „IŠZ 2020“, které v letošním roce organizuje Český statistický úřad (ČSÚ) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1091. Šetření navazuje na systém strukturálních šetření konaných v České republice od roku 1995. Zemědělské subjekty sídlící ve Vaší obci navštíví tazatel ČSÚ, který je povinen se prokazovat průkazem tazatele (platným ve spojení s občanským průkazem). Ověření tazatele je možné na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele.
Šetření prostřednictvím tazatelů se týká výhradně fyzických osob s malým rozsahem zemědělské výroby, podnikům právnických osob a fyzickým osobám s větším rozsahem výroby zašle ČSÚ výkaz do datové schránky (resp. poštou v případě fyzických osob bez datové schránky). Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání výkazů za aktivní zemědělce nebo částečné vyplnění výkazů za zemědělce s rozsahem výroby pod prahovými hodnotami zjišťování a předání výkazů ČSÚ. Vlastní zjišťování v terénu proběhne v termínu od 1. září do 26. října 2020. celý text

ostatní | 19. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Omezení hromadných akcí celý text

ostatní | 27. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Nové ceny nájemného hrobových míst

Od 1. ledna 2020 dochází ke zvýšení ceny nájemného hrobových míst na hřbitovech v Meclově a v Třebnicích. celý text

ostatní | 29. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Nález č.1/2019 mobilní telefon ZTE

Nález č.1/2019 černý mobilní telefon ZTE celý text

ostatní | 21. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu

Žádost o oba osobní doklady můžete podat u KTERÉHOKOLIV obecního úřadu s rozšířenou působností, viz příloha. celý text

ostatní | 6. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Doprodej propagačních materiálů

Doprodej propagačních materiálů

celý text

ostatní | 7. 2. 2017 | Autor: Správce Webu