Obsah

Zastupitelstvo obce Meclov:

Pavlína Kaufnerová - starostka

Milan Nový - místostarosta

Bc. Michal Hána - člen Rady OZ obce Meclov

MUDr. Daniel Kožiol - člen Rady OZ obce Meclov

Stanislav Mraček - člen Rady OZ obce Meclov

Ing. Jaroslav Hána

Ladislav Kabourek

Josef Kaufner

Roman Kaufner

Karel Mareš

Zdeněk Pejsar

Josef Prajzent

Luděk Rap

Slavomír Skorka

Miroslav Žáček