Obsah

Odpadové hospodářství v obci Meclov

Obecně závazné vyhlášky týkající se odpadů 

OZV 1/2021 - Poplatky  a OZV 2/2021 - systém shromažďování

Ceník za likvidaci odpadu podobného komunálnímu pro právnické a fyzické osoby podnikající rok 2024 

Vývozy kontejnerů na tříděný odpad:

PLASTY 1x za 14 dní

PAPÍRY, SKLO 1x za měsíc

KOVY 1x za 8 týdnů

Rozmístění kontejnerů na tříděný odpad - mapa

Kontejnery

Vývoz popelnic pro rok 2024

vždy v pátek

     

 

 

leden

12, 26     

květen

3, 17, 31

září

6, 20

únor

9, 23

červen

14, 28

říjen

4, 18

březen

8, 22

červenec

12, 26

listopad

1, 15, 29

duben

5, 19

srpen

9, 23

prosinec

13, 27

 

Odpadové hospodářství obce Meclov

Množství odpadů odložených občany v obci Meclov neustále stoupá. I celkové náklady, které obec Meclov vynakládá na hospodaření s odpady, jsou rok od roku vyšší.

Zatímco v roce 2015 bylo z obce Meclov vyvezeno celkem 304 tun netříděného komunálního odpadu (popelnice) a 22 tun objemného odpadu (kontejnery), v roce 2020 to již bylo 315 tun komunálního a téměř 41 tun objemného odpadu. Nárůst je velký především u objemného odpadu, který se za pět let téměř zdvojnásobil.

Obec Meclov na četné žádosti občanů ve spolupráci s firmou EKO-KOM v posledních letech také rozšířila množství kontejnerů na tříděný odpad (sklo, plasty, papír, kovy, ale i textil a elektrozařízení). Daří se tím vytřídit stále větší množství odpadu, který by jinak skončil v popelnicích. Bohužel s větším počtem kontejnerů se zvyšují i náklady spojené s jejich vývozem.

Tabulka ukazuje množství tříděných surovin a částky zaplacené obcí v jednotlivých letech:

 

 

plast (t)

papír (t)

sklo (t)

kovy (t)

textil (t)

Zaplaceno za tříděný odpad

2015

10,56

4,14

18,52

 

 

273 437,80

2016

10,56

5,59

18,81

 

 

273 412,50

2017

10,23

5,89

21,78

 

 

283 325,50

2018

14,73

10,13

20,88

 

3,30

371 283,25

2019

15,39

12,13

23,12

 

4,87

442 931,70

2020

16,35

17,08

23,97

0,93

3,99

541 483,25

      2021 17,27 21,49 24,66 1,45 5,19 624 095,00
      2022 17,38 23,93 24,38 4,02 6,78 676 696,00
      2023 15,43 22,88 26,35 1,87 5,52 746 035,00

 

S množstvím odpadu rostou i celkové náklady obce na odpadové hospodářství. Od roku 2015, kdy obec zaplatila 1.069 tis. Kč, narostly náklady do roku 2021 o 64% na 1.754 tis. Kč. 

Příjmy z odpadového hospodářství se také daří navyšovat, nicméně podíl příjmů  na výdajích neustále klesá. Od roku 2016, kdy příjmy pokryly 61% výdajů, klesá podíl příjmu setrvale až po letošních cca 53%.

Níže uvedená tabulka ukazuje příjmy, výdaje a podíl příjmů na výdajích:

 

 Rok

Příjmy

Výdaje

Doplatek obce

Podíl příjmů na  výdajích

2015

620 000 Kč

1 069 000 Kč

449 000 Kč

58%

2016

636 000 Kč

1 036 000 Kč

400 000 Kč

61%

2017

663 000 Kč

1 109 000 Kč

446 000 Kč

60%

2018

679 000 Kč

1 204 000 Kč

525 000 Kč

56%

2019

733 000 Kč

1 308 000 Kč

575 000 Kč

56%

2020

865 000 Kč

1 580 000 Kč

715 000 Kč

55%

 2021

914 000 Kč

1 754 000 Kč

840 000 Kč

52%

2022 1 186 000 Kč 1 683 000 Kč 497 000 Kč 70%
2023 1 184 000 Kč 1 883 000 Kč 699 000 Kč 63%
 

 

V roce 2021 navíc začal platit nový zákon o odpadech. Poplatky za uložení odpadu na skládce, které obec platí, tím stouply, neboť snaha státu je přimět občany snížit množství skládkovaného odpadu. Navíc navýšení poplatku je progresivní, tedy každý rok se poplatek zvyšuje.

Zdražení svozu o 20% už ohlásila i svozová firma v důsledku rostoucích cen energií.